SCHOOLSTRIJD


onderzoekt & verbetert het onderwijs

ONZE AANPAK

Ons onderwijs is decennialang ontworpen van bovenaf. Zonder oog voor onbedoelde of ongewenste effecten van dat beleid. Schoolstrijd onderzoekt het onderwijsstelsel als geheel. Het beste startpunt daarvoor is de praktijk. Door bottom-up leren centraal te stellen, ontmantelen we samen perverse prikkels, en ontwerpen we nieuwe oplossingen die het lerend vermogen van het onderwijs verhogen.

LEES MEER OVER ONZE AANPAK

ONZE FOCUS

Burgerschapsonderwijs

Burgerschapsonderwijs staat symbool voor veel uitdagingen in het onderwijs. Het is een nieuwe taak, het is een normatieve zaak, en over de invoering en ontwikkeling is niet goed nagedacht vanuit Den Haag. Bovendien kent iedere school en leerlingen eigen waarden, en dus eigen accenten als het om burgerschap gaat. Schoolstrijd pelt het thema af tot de kern, en ontwikkelt samen met scholen het burgerschapsonderwijs van de toekomst.

Inclusief onderwijs

Een inclusieve school, dat is een mooi ideaal. De praktijk is een stuk weerbarstiger. Nederland kent meer dan 6000 thuiszitters, en menig kind wordt nog ontheven van de leerplicht. Of, zoals we bij Schoolstrijd zeggen: we krijgen het recht op onderwijs nog niet voor ieder kind georganiseerd. Dit dossier staat dan ook symbool voor de onderwijstaken waarbij er integraal samengewerkt moet worden met andere partners. Waar het kind zich naar de bureaucratie te schikken heeft, en perverse prikkels maatwerk in de weg staan.

Een lerend stelsel

In dit dossier onderzoeken we niet hoe leerlingen leren, maar hoe het lerend vermogen van het stelsel vergroot kan worden. Kortom, hoe scholen meer van elkaar kunnen leren, hoe docenten meer in staat kunnen worden gesteld om onderwijs te ontwerpen, en hoe goede innovaties zich sneller kunnen verspreiden. Dat gaat niet zonder slag of stoot. Want het onderwijs bulkt van de goede bedoelingen, prevaleert het organisatiebelang nog te vaak boven het publiek belang.

OPLOSSINGEN

BOUWSTENEN VOOR BURGERSCHAP

Met bouwstenen voor burgerschap sleutelt u in korte tijd gedegen en onderbouwd burgerschapsonderwijs in elkaar.

Maatwerkbudget

Een bureaucratievrij budget voor het passend onderwijs. Om bureaucratische impasses mee te doorbreken én te onderzoeken waar het systeem lek is.

DE SCHOOLSTARTERSKIT

Stap voor stap aan een nieuwe school werken

HEEFT U VRAGEN?

2 + 14 =