Aanpak

De dossiers die Schoolstrijd gebruikt om het onderwijs te onderzoeken zijn nooit eendimensionaal. Of het nu om impasses rondom thuiszitters, burgerschapsonderwijs, of het lerend vermogen van het stelsel gaat; ze zijn altijd te verklaren door een combinatie van factoren. Daarom gebruiken we onderwijskundige en bestuurskundige inzichten om knelpunten uit de praktijk beter te doorgronden én structurele oplossingen te ontwerpen. Lees hier welke aanpak we daarvoor gebruiken.

 

BOTTOM-UP

Veel onderwijsbeleid wordt top-down geproduceerd. In de torens van het ministerie, schoolbesturen, of in landelijke akkoorden. Vaak wordt dat per thema gedaan. In de praktijk leidt dat tot onbedoelde en ongewenste effecten. Bijvoorbeeld omdat er altijd wel iemand een vurig pleidooi doet voor een extra onderwijsdoel, maar nooit voor van minder onderwijsdoelen. Of omdat de financiering uit verschillende kokers komt.

Schoolstrijd draait die situatie graag om. We beginnen in de praktijk, en ontwerpen samen met docenten oplossingen. Of dat nu een burgerschapsprogramma is, een aanpak om voortijdig schoolverlaten te voorkomen, of werkdruk te verminderen.

ACTIE-ONDERZOEK

Actie-onderzoek neemt de weerbarstige praktijk als uitgangspunt. Door echte problemen en casuïstiek centraal te stellen. Die analyseren we. Daarbij maken we onderscheid tussen verschillende type knelpunten. Ligt het bijvoorbeeld aan hoe we het hebben georganiseerd als school, of aan hoe de overheid de onderwijsbureaucratie heeft ingericht?

Vervolgens lossen we het probleem op. Dat levert altijd nieuwe kennis op. Een probleem oplossen vraagt immers wat anders dan een probleem analyseren. Daarmee ontwikkelen we nieuwe handelingsperspectieven en structurele oplossingen.

VAN ELKAAR LEREN

We financieren het onderwijs met publieke middelen. Belastinggeld. En er lijkt altijd te weinig geld te zijn om het onderwijs verder te verbeteren. Daarom is Schoolstrijd groot voorstander van kennis delen. Tussen scholen, omdat niet ieder probleem uniek is. Maar we voegen ook zelf graag daad bij woord. We vinden het dan ook logisch om onze kennis en oplossingen te delen. Omdat wat met publiek geld gemaakt is, ook weer publiek beschikbaar mag worden. En we niet telkens het wiel opnieuw uitvinden.