Over Schoolstrijd

Schoolstrijd doet actie-onderzoek naar de ontwikkeling van goed onderwijs. In het bijzonder naar burgerschapsonderwijs, inclusief onderwijs en lerend vermogen in het onderwijsstelsel. We ruimen knelpunten uit de praktijk uit de weg, en ontwerpen samen duurzame structurele oplossingen. Daarbij nemen we telkens de weerbarstige praktijk als uitgangspunt, om die zo nodig van relevante wetenschappelijke of ontwerpende kennis te voorzien.

Missie

Schoolstrijd is niet neutraal. Dit zijn onze belangrijkste waarden:

  • We zetten het belang van de leerling centraal – niet dat van organisaties.
  • Waardevol onderwijs rust leerlingen toe om zelf vorm te kunnen geven aan onze samenleving en democratie.
  • Kinderen en jongeren hebben recht op onderwijs, en verdienen met dat recht een gelijke kans op goed onderwijs.

We geloven dat innovatie gefinancierd met publieke middelen ook weer publiekelijk beschikbaar moet worden gemaakt. Daarom deelt Schoolstrijd opgedane kennis weer met het onderwijsveld en de maatschappij.

Partners en opdrachtgevers

Over ons

Bram Eidhof is de oprichter van Schoolstrijd. Scherpzinnige analyses en constructieve oplossingen gaan bij hem hand in hand. Zo ontwikkelde hij een nieuwe vorm van loopbaanfinanciering, is hij universitair docent aan de Universiteit voor Humanistiek, en schrijft hij boeken en columns. En af en toe een vlammend essay of pamflet. Hij promoveerde op democratisch burgerschap en ongelijkheid in het onderwijs. In zijn overtuiging is onderzoek niets waard wanneer de praktijk daar niets van merkt. En wordt de kracht van professionals uit de praktijk zelden ten volle benut. Daarom ontwikkelt hij tegenwoordig methodes voor bottom-up leren en beleid, ruimt hij bureaucratische belemmeringen voor inclusief onderwijs uit de weg, en ontwerpt hij samen met scholen onderwijs en programma’s om burgerschap en democratie een stevige plek in het curriculum te geven.

Schoolstrijd werkt samen met een flexibele kring van partners en freelancers.

Contact?

Als u ons graag contact met u laat opnemen, vult u dan het onderstaande contactformulier in. U houdt liever zelf de controle? Neem dan direct contact met ons op:

T:  +316 2671 0088
M: info@schoolstrijd.nu