Schilderen in het donker

Van steeds meer docenten wordt verwacht dat ze zelf het onderwijs ontwikkelen. Scholen krijgen met de lump sum een zak geld die ze naar eigen inzicht mogen besteden. De fundamentele aanname is dat scholen zelf het beste weten hoe ze dat geld uit moeten geven. Deze...

Lees meer