Terug naar overzicht

Van steeds meer docenten wordt verwacht dat ze zelf het onderwijs ontwikkelen. Scholen krijgen met de lump sum een zak geld die ze naar eigen inzicht mogen besteden. De fundamentele aanname is dat scholen zelf het beste weten hoe ze dat geld uit moeten geven. Deze beleidstheorie werkt op papier fantastisch. Maar in de praktijk verwachten we van docenten dat ze ondernemend zijn, zonder ze inzicht in budgetten te geven. Dat is hetzelfde als een schilder in een ruimte zonder licht aan het werk zetten, betoogt Bram Eidhof op onderwijsneuzen.org.